<tbody id="od73t"></tbody>
  <samp id="od73t"><strong id="od73t"></strong></samp>

  <tbody id="od73t"></tbody>


 • Creative Cloud для робочих груп.

  Де творч?сть по?дну?ться з продуктивн?стю.

  Понад 20?програм для творц?в будь-якого профес?йного р?вня. Галузевий стандарт у сфер? дизайну, веб-вм?сту, фотограф?? та в?део, а також служби, завдяки яким ви зможете легко сп?впрацювати з? сво?ми колегами. Якщо ви власник малого чи середнього б?знесу, завдяки цьому плану ви отрима?те конкурентн? переваги в галуз?.

  ?нструменти для сп?впрац? без затримок.

  ?нструменти для сп?впрац? без затримок.

  Ваша команда може надавати доступ до ресурс?в ?з р?зних пристро?в або програм Creative Cloud Libraries. Завдяки ?нтеграц?? з Microsoft Teams, Slack й ?ншими сторонн?ми програмами виконання робочих процес?в стало ще швидшим.
  Легко зд?йснюйте контроль ? керування.

  Легко зд?йснюйте контроль ? керування.

  ?нструмент Admin Consoleда? змогу керувати вс?ма л?ценз?ями з одного розташування, ? ви можете в будь-який час додати нов? продукти або перерозпод?лити наявн?. Доступом до програм можуть керувати ваш? адм?н?стратори або учасники вашо? творчо? групи?– вир?шувати вам.
  Допомога п?д час створення творчих елемент?в ? швидкий процес навчання.

  Допомога п?д час створення творчих елемент?в ? швидкий процес навчання.

  Отримайте ц?лодобову розширену техн?чну п?дтримку, а також знаходьте натхнення завдяки Adobe Fonts, Adobe Color ? Behance?– онлайн-сп?льнот?, завдяки як?й ви зможете д?знаватися про останн? новини у творчих галузях.

  ?Adobe Creative Cloud для робочих груп?– це ?деальне р?шення, завдяки якому ми ма?мо можлив?сть отримати п?дтримку п?д час створення адаптивного вм?сту, а також полегшити сп?впрацю м?ж робочими групами?.

  ?– Ден?ел?В.?Лай (Daniel?V.?Lie), кер?вник?/ головний виконавчий директор, digima ASIA

   

  ?Adobe пост?йно стежить за розвитком творчих потреб сво?х користувач?в. Тож ?нструменти, як? ми використову?мо, пост?йно оновлюються та вдосконалюються, що допомага? нам створювати ц?кавий вм?ст?.


  ?– Джоан Л?м (Joan Lim), заступник директора творчого в?дд?лу, Wild Advertising

  Створ?ть найкращу у св?т? творчу команду.

  Тепер до плану Creative Cloud для робочих груп додано ?нструмент Adobe Talent в?д Behance. Безл?м?тна публ?кац?я роб?т у найб?льш?й у св?т? творч?й мереж?. Лише за 399?дол.?США на м?сяць.
  Швидко знаходьте талановитих виконавц?в.

  Найкращий виб?р для малих ? середн?х п?дпри?мств та в?дд?л?в.

   
  Корпоративн? знижки за умови придбання б?льше 10 л?ценз?й. Зателефонуйте за номером +44 203 0277 764

  Вт?люйте ?де?. Creative Cloud для робочих груп.

  Безперешкодне впровадження, навчання в?д експерт?в ? розширена техн?чна п?дтримка для малого та середнього б?знесу.
  Варт?сть план?в в?д 33,99 US$/м?с на користувача. Телефонуйте за номером +44 203 0277 764

  Залишити запит на отримання консультац?? | Ма?те запитання? Перегляньте наш? запитання й в?дпов?д?

  1. Учасники мо?? орган?зац?? вже мають окреме членство в Creative Cloud. Чи можна перейти до Creative Cloud для робочих груп? Учасники мо?? орган?зац?? вже мають окреме членство в Creative Cloud. Чи можна перейти до Creative Cloud для робочих груп?

   Так, окрем? користувач? Creative Cloud можуть перейти на р?вень обслуговування для робочих груп, без додатково? сплати за анулювання. Щоб це зробити, зверн?ться по допомогу в центр обслуговування кл??нт?в. П?дготуйте так? дан? для пов?домлення оператору п?дтримки:

   • Посв?дчення Adobe ID головного адм?н?стратора план?в команди
   • Номер телефона головного адм?н?стратора
   • Посв?дчення Adobe ID окремих користувач?в, плани яких необх?дно перетворити на плани для роботи в команд?

   Або, якщо ви запрошу?те прац?вника сво?? орган?зац??, який вже ма? окреме членство, при?днатися до Creative Cloud для робочих груп, йому потр?бно просто прийняти запрошення (використавши сво? посв?дчення Adobe ID). Цей прац?вник отрима? пов?домлення з пропозиц??ю скасувати окреме членство.

  2. Моя орган?зац?я бажа? блокувати доступ до певних доступних членам Creative Cloud служб, таких як прост?р для розм?щення файл?в у мереж? та функц?? для учасник?в сп?льноти. Чи це можливо? Моя орган?зац?я бажа? блокувати доступ до певних доступних членам Creative Cloud служб, таких як прост?р для розм?щення файл?в у мереж? та функц?? для учасник?в сп?льноти. Чи це можливо?

   Так, ваш? ?Т-адм?н?стратори можуть обмежувати доступ користувач?в до певних мережевих служб. Мережев? служби та в?дпов?дн? URL-адреси наведено тут.

   Адм?н?стратор може також
   розгортати програми Creative Cloud для наст?льних ПК незалежно в?д служб хмарного збер?гання даних за допомогою засобу Creative Cloud Packager. Зас?б Creative Cloud Packager доступний за планом передплати Creative Cloud для робочих груп.

  3. Чи можу я обмежити використання простору для збер?гання користувачами плану Creative Cloud для робочих груп? Чи можу я обмежити використання простору для збер?гання користувачами плану Creative Cloud для робочих груп?

   На жаль, централ?зовано заблокувати доступ до служби хмарного збер?гання даних Creative Cloud неможливо. Ус? к?нцев? користувач? мають доступ для розм?щення файл?в у служб? хмарного збер?гання даних за допомогою браузера. Однак, якщо користувач? працюють у корпоративн?й мереж? й використовують пристро?, якими керу? компан?я, за допомогою корпоративного брандмауера можна заблокувати наведен? нижче мережев? запити. Таким чином буде заблоковано використання служби хмарного збер?гання даних, коли комп’ютер користувача з’?днано з
   мережею.

   • https://creative.adobe.com/api/assetso
   • https://creative.adobe.com/api/collectionso
   • https://creative.adobe.com/api/shareo
   • https://creative.adobe.com/files?– порт 443

   Прим?тка: заблокован? на веб-сайт? служби можуть бути доступн? з ?нших джерел, не пов’язаних ?з цим веб-сайтом. Водночас цей веб-сайт може бути ?диним способом доступу до служб, як? не потр?бно блокувати. Повний перел?к мережевих служб та ?хн?х URL-адрес наведено тут.

  4. У чому поляга? р?зниця м?ж планами для окремих користувач?в, планами для роботи в команд? та для п?дпри?мств? У чому поляга? р?зниця м?ж планами для окремих користувач?в, планами для роботи в команд? та для п?дпри?мств?

   Клацн?ть тут, щоб переглянути таблицю пор?вняння продукт?в.

  5. У чому поляга? р?зниця м?ж комплексним планом ? планом передплати одн??? програми Creative Cloud для робочих груп? У чому поляга? р?зниця м?ж комплексним планом ? планом передплати одн??? програми Creative Cloud для робочих груп?

   ?сну? два плани передплати Creative Cloud для робочих груп: комплексний план (ус? програми й служби Creative Cloud) ? план передплати одн??? програми (доступ до одн??? програми, як-от Photoshop·CC, та окремих служб).

  6. Чи доступн? корпоративн? знижки на план Creative Cloud для робочих груп? Чи доступн? корпоративн? знижки на план Creative Cloud для робочих груп?

   Кл??нти, як? купують продукти в торгових представник?в або агент?в ?з в?ддаленого продажу Adobe, мають використовувати Value Incentive Plan (VIP), програму л?цензування передплати
   в?д Adobe. За придбання 50 та б?льше л?ценз?й доступна операц?йна знижка. VIP Select, програма лояльност? для VIP-кл??нт?в, пропону? корпоративн? знижки за умови
   придбання 250 та б?льше л?ценз?й. Щойно орган?зац?я отриму? статус VIP-кл??нта, ус? члени отримують право на переваги, зокрема знижки р?вня VIP Select
   ? багато ?нших. Щоб отримати докладн?шу ?нформац?ю, зверн?ться до представника або свого торгового посередника Adobe.

  7. Як? програми Creative Cloud для наст?льних ПК можна придбати за планом передплати одн??? програми? Як? програми Creative Cloud для наст?льних ПК можна придбати за планом передплати одн??? програми?

   За планом передплати одн??? програми доступн? так? продукти: Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe Muse, Dreamweaver, Flash Professional, Edge Inspect, Edge Animate, Adobe Premiere Pro, After Effects, Adobe Audition, SpeedGrade, InCopy та Prelude. Хоча план членства передбача? доступ лише до одн??? програми, ви також зможете використовувати пробн? верс?? вс?х ?нших програм випуску безкоштовно протягом 30-денного пер?оду.

  8. План Creative Cloud для робочих груп не доступний у мо?й кра?н?. Коли в?н стане доступним? План Creative Cloud для робочих груп не доступний у мо?й кра?н?. Коли в?н стане доступним?

   Ми прагнемо зробити службу Creative Cloud доступною в будь-якому куточку св?ту. Перегляньте оновлений перел?к кра?н, де доступна служба Creative Cloud для робочих груп.

  9. Чи потр?бен доступ до ?нтернету, щоб користуватися програмами для наст?льних ПК? Чи потр?бен доступ до ?нтернету, щоб користуватися програмами для наст?льних ПК?

   Н?. Щоб п?дтвердити членство, потр?бно лише з’?днуватися з ?нтернетом раз на 99?дн?в.

  10. Чи можна придбати Creative Cloud для робочих груп у свого торгового представника? Чи можна придбати Creative Cloud для робочих груп у свого торгового представника?

   Так, клацн?ть тут, щоб знайти уповноваженого торгового представника Adobe. Creative Cloud для робочих груп можна придбати безпосередньо в Adobe. Клацн?ть тут, щоб придбати.

  四虎在线观看网站